تبلیغات
سکوت عشق - روز بارانی...............

سکوت عشق

اگر توی ذهنتون کاری در نظر دارین همین الان انجام بدین گاهی اوقات " بعد " ، میشه " هرگز "

روز بارانی...............

اولین روز بارانی رابه خاطر داری؟؟

غافلگیر شدیم,چتر نداشتیم...

 خندیدیم,دویدیدم وبه

شالاپ شولوپهای گل الود عشق ورزیدیم...

 

دومین روز بارانی را چطور؟؟

پیش بینی اش راکرده بودی

چتر اورده بودی

ومن غافلگیر شدم...

سعی میکردی من خیس نشوم

شانه سمت چپت کاملا خیس شده بود

وسومین روز چطور؟؟

گفتی سرت درد میکندوحوصله ی سرما خوردن نداری

چتر راکامل بالای سر خودت گرفتی

وشانه راست من کاملا خیس شد..

و...

و....

و...

چند روز پیش را چطور؟؟

به خاطر داری؟؟

بایک چتر اضافه امدی....

ومجبور بودیم برای اینکه پین های چتر

توی چش وچالمان نرود دوقدم

از هم دورتر راه برویم...

فردا دیگر برای قدم زدن نمی ایم....

تنها برو......

 [ چهارشنبه 3 اسفند 1390 ] [ 10:18 ق.ظ ] [ رها ... ] [ نظرات() ]