تبلیغات
سکوت عشق - گاه گاهی که کنارت بنشینم کافیست....

سکوت عشق

اگر توی ذهنتون کاری در نظر دارین همین الان انجام بدین گاهی اوقات " بعد " ، میشه " هرگز "

گاه گاهی که کنارت بنشینم کافیست....

قانـعــم .....!

بیشــتر از این چه بخـواهم از تــو

گاه گاهــی که کنـارت بنشینم کافی ست!!

 

این روزهــا حتــی واژه ها

از من رو بر می گــردانـنــد...

تـــو

که جــای خـــود داری!!

هــیــــچ!

بازی تمــام شد...

بـــس است!!!

فــریــاد نخواستـــن هایت

گوش احساسم را کر کرده!

خیلی سخته دلت بودنشو بخواد 

ولی مجبور باشی به نبودنش عادت کنی....

به کلاغــها بگویید:
..
قصه ی من اینجا...
..
تمام شد.....!
..
یه نامردی.....
بود و نبود مرا با خود برد

 

نــه نــفـرتــی بــود نـه کــینـه ای …

فــقـط یــه دو راهــی بــود،

دو تــا آدم ،

دو تــا راه ،

دو تــا انــتـخـاب .

همین ...
.

گـفـت : بـگـو ضـمـایـر را

گـفـتـم : مــَن مـَن مـَن مــَن مَــن مــَن

گـفـت:فــقـط مــن ؟

گـفـتـم: بـقـیـه رفـتـه انـــد . . .

 

کــلـمـاتــ هـــمذهــنــم را خــــالـــی کــرده انــدچـــونــــ تــــو کـــه پـُـشــتــم را !!
رفتی...
برای بعضی دردها..
نه میتوان گریه کرد...
نه میتوان فریاد زد...
برای بعضی دردها...
فقط میتوان..
نگاه کردو
بیصداشکست.....
 


[ سه شنبه 19 اردیبهشت 1391 ] [ 07:33 ب.ظ ] [ رها ... ] [ نظرات() ]