تبلیغات
سکوت عشق - خدا......

سکوت عشق

اگر توی ذهنتون کاری در نظر دارین همین الان انجام بدین گاهی اوقات " بعد " ، میشه " هرگز "

خدا......

زنـدگــی انـگــار
تـمــام ِ صـبــرش را بـخـشـیـده اسـت بـه مـن !!
هـرچــه مـن صـبــوری میکـنـم او بــا بـی صـبـری ِ تـمــام

هـول میزنــد
بـــرای ضـربــه بـعــد .... !
کـمـی خـسـتــگـی در کــن ، لـعـنـتـــی ...
خـیــالـت راحـت !!....
خـسـتـگــی ِ مــن
بـه ایـن زودی هــا دَر نـمـی شـود

حالا که رفته ای…


حسابی که هوا را بی من نفس کشیدی


سر دو راهی که رسیدی، به چپ برو


به جــــــــــهنم ختم می شود !

گفته باشم …

من درد میکشم اما تو چشمهایت را ببند،

سخت است بدانم میبینی و بی خیالی …

تویی که روزگاری برایم درمان بودی ..

خدایــــــــاااا...

دستانم را زده ام زیر چانه ام

مات و مبهوت نگاهت میکنم

طلبکار نیستم

فقط مشتاقم بدانم

تـــــه قصه چه میکنی؟

با مــــــــن...

خُدایـا شَبیہ بادکُنکـ شده ِام…


اَز بغض هـایے که ِ بہ اِجبـار فُرو داده ِام


اِلـــــتِماسَت میکنَم


فَقط یک سـوزَטּ


تکہ ِ تکہ شدَنم با خــودَم

آهســـ ــــته گفت :
خـــــــدا نگهدارَت!!!!
در را بَــــــست و رَفت...
ٱدمها چه راحـــــــــت،
"مسئولیتشان" را به خدا میسپارند!!!


[ چهارشنبه 9 بهمن 1392 ] [ 08:48 ب.ظ ] [ رها ... ] [ نظرات() ]